E-Kitap: Kur’an Işığında Küçüklerin Evlendiril(eme)mesi Meselesi

Öteden beri fıkıh külliyatında velileri tarafından küçüklerin evlendirilmesine cevaz verilmiştir. Bu hükme varılırken bazı âyetlerden istidlaller yapılmış, Hz. Âîşe’nin küçük yaşta evlendirilmesi başta olmak üzere birtakım rivayetlerden söz edilmiş, hüküm üzerinde icmâ olduğundan bahsedilmiş, kıyas metodu kullanılmış, ayrıca bu hükmün maslahata mebni olduğu söylenmiştir. İslam coğrafyasında yüzyıllarca bu hükmün uygulanmasından kaynaklanan sosyal, hukuki ve psikolojik sorunlar yaşanmıştır. Dr. Fatih Orum bu makalede, bu hükmün delillerini incelemiş, delilleri değerlendirme ve eleştiriye tabi tutmuş ve bu hükmün Kur’ân’a göre neden hatalı olduğunu yine delillerle göstermeye çalışmıştır. Çalışmanın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:


Yayımlandı

kategorisi

, ,

yazarı: