E-Kitap: Nesh

Nesih, geçmişte olduğu gibi günümüzde de üzerinde tartışmaların cereyan ettiği kavramlardandır. Halen sürdürülen tartışmalardan Kur’ân’ı anlamaya katma değer sağlayan bir sonucun çıkmamış olmasının sebebi, tartışmaların doğru bir zemin üzerinde yürütülmemiş olmasıdır. Kur’ân’ın anlaşılmasına dair, detayları Kur’ân’da ayrıntılarıyla anlatılmış ilahi ilmin/usûlün ve tasdik ilişkisinin dikkate alınmaması bu sonucu doğurmuştur. Kur’ân dışı vahiy anlayışı da bu yanlışlara ortam hazırlamıştır. Mesela Kur’ân’ın Sünneti, Sünnetin Kur’ân’ı neshedebileceği dillendirilebilmiştir.

Bu çalışmamızda nesih kavramının Kur’ân’dan hareketle çerçevesini çizerek, Kur’ân içi nesih örneklerine temas ediyoruz. Böylece nesih konusunda Kur’ânî bir bakış açısının oluşması hedefliyoruz. Linkten indirebilirsiniz:


Yayımlandı

kategorisi

, ,

yazarı: